За да разгледате снимките в галерията трябва да изберете от Flash библиотеката конкретна снимка с еднократен клик на мишката. За завръщане в основната библиотека отново кликнте еднократно с мишката върху обекта